Kde ste nás videli , alebo uvidite :

03.04.2015 12:28

16.4.2015 - Čierny orol.

1.5.2015 - Bowling pri trati

23.5.2015 - Weight Pulling Haniska

11.7.2015 - Country Haniska